Heb je vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op  +31 627 47 2280

logo

Online Studeren? Een andere dynamiek…

Digitaal studeren biedt zoveel meer mogelijkheden.

De digitale studie van de vakopleiding Hormoontherapie is opgebouwd vanuit een evolutionair perspectief. Het belangrijkste communicatieproces van ons lichaam staat onder invloed van omgevingsfactoren en daar is tijdens de evolutie nog niets in veranderd. Hedendaagse omgevingsfactoren verstoren nog steeds de homeostase. Een oerprincipe wat weer eens flink onder de aandacht gebracht moet worden. Het is daarom van uitermate belang om het onderdeel evolutie in een hormoon opleiding op te nemen, en dat doen we. Aanvullend loopt eeuwenoude kennis over de juiste voeding als een rode draad door de opleiding, dit onder leiding van Rineke Dijkinga. Ook de les Circadiane ritme, is een oud principe en geeft weer hoe de werking van licht op onze organen zoals de hersenen, nieren, darmen en lever van invloed is op onze gezondheid en de aanmaak van belangrijke neurotransmitters en hormonen. Deze lessen zijn daarmee van essentieel belang voor kennisoverdracht in het behoud van een goede gezondheid, regeneratie en zelfs herstel van ziekte. Kortom de genoemde lesstof en overige lessen worden gevuld met bijna vergeten principes en overgedragen op een ‘old school’ manier.

“Ouderwetse principes in een modern jasje”

Alle lessen zijn op video opgenomen in de hoogste kwaliteit in beeld en geluid. De Interacties met de betreffende leraren uit de video vind plaats via een maandelijkse Q&A sessie. Waarin de meest uiteenlopende vragen worden beantwoord.

De doorgewinterde therapeut moet vooral wennen aan het digitaal contact, want we zijn immers gewent bij elkaar te komen. Die groepsdynamiek, daar gaat het uiteindelijk om en om dat online voor elkaar te krijgen lukt ons aardig. Buiten het contact op ons online community platform zien we dat tijdens de live bijeenkomsten blijkt, dat studenten of collega’s elkaar al veel beter kennen dan de meeste therapeuten gedacht hadden! En dat nadat ze alleen online contact hebben gehad. Verassing!

Minder studiebelasting

Het blijft wennen maar het biedt zoveel meer mogelijkheden, dat online opleiden. Wij zien nu in dat studeren ook anders moet en kan. Met meer vrije tijd en op elk gewenst tijdstip studeren? Dat is toch heerlijk! Onbeperkt lesstof terug zien wanneer je maar wilt en waar je ook bent. Het maakt het bovendien mogelijk makkelijk je kennis te integreren in de praktijk. In een digitale opleiding van één jaar kijk je natuurlijk wel uit naar persoonlijk contact en zul je daarom uitkijken naar de 4 live bijeenkomsten. Welke trouwens ineens veel meer de moeite waard zijn om naar af te reizen. Lekker…ff eruit!

Kortom: Digitaal studeren draagt dus bij aan minder studiebelasting, meer vrije tijd en minder belasting voor ons milieu en de bijeenkomsten worden een ‘uitje’.

Meer aanbod

Ook is de mogelijkheid ontstaan dat het niet bleef bij alleen de bestaande videolessen. We ontwikkelden in bijscholing en maakte de opleiding breder! Dit hadden we klassikaal nooit kunnen aanbieden in één studiejaar! 15 Documentaire films, wanneer had je deze kennis klassikaal kunnen opdoen? Onbeperkt vragen stellen? Er gaat geen beurt voorbij! Extra video’s met een therapeuten coach? Ze staan online! Zomaar extra kennis voor zeker ruim 3 jaar studeren. En 3 jaar lang maandelijks in de auto stappen naar de opleidingslocatie is voorbij. Het maakt het aanbod in opleiden voor ons meer flexibel en elk idee of onderwerp kan worden toegevoegd, zomaar. Nou niet zomaar, we moeten er wel wat voor doen.

Best geselecteerde leraren

Hormoon Community Nederland heeft al jaren een vast team van de allerbeste leraren met ieder hun eigen expertise tot haar beschikking. De leraren staan in Nederland bekent om hun specialisatie en enthousiasme in hun werk. Met veel kennis en ervaring vanuit hun eigen reguliere en complementaire uitvoerende vakgebied is hun kennisoverdracht direct toepasbaar voor in de praktijk. Zij denken mee en staan direct paraat voor nieuwe lesstof op te nemen. Logisch want ook zij kunnen vanuit hun eigen omgeving de studie begeleiden. Win-win situatie? Ze vinden het nog leuk ook, zichzelf op beeld terug te zien!

Hoe zit dat dan met het afnemen van examens?

Openboekexamens zijn nog altijd een ondergeschoven kindje in de wereld van het examineren. Uit onderzoek blijkt dat veel kandidaten deze methode zien als een gemakkelijke optie waarvoor ze zich nauwelijks hoeven voor te bereiden. Vergissing!

Openboekexamens afnemen, blijkt namelijk een zeer waardevolle methode van toetsing te zijn. Als opleider zoeken wij hiermee namelijk een andere vorm van kennis.

Bij een gesloten examen wordt van de kandidaat een grondige beheersing van de leerstof verwacht. Hij of zij moet de relevante informatie korte tijd paraat hebben. Er is echter geen garantie dat de materie na het examen blijft hangen. Ook kan het moeilijk zijn om vast te stellen in welke mate de kandidaat de lesstof werkelijk beheerst.

Tijdens een openboekexamen moet de kandidaat snel zijn weg kunnen vinden in de beschikbare informatie. Door deze vervolgens toe te passen op nieuwe situaties, richt de student zich op een hogere orde van verwerkingsactiviteit. Daardoor toetsten wij niet zo zeer de parate kennis van een kandidaat, maar het vermogen om kritisch te denken en informatie te evalueren.

Op zoek naar de juiste vraag!

Kandidaten hebben in ieder geval een uitgesproken mening over deze vorm van toetsing. Over het algemeen zijn studenten minder gestrest voor een openboekexamen. Zij hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor deze variant. Studenten geven echter ook aan dat zij deze toetsen wel als moeilijker ervaren.

Als examinator is het zaak om nauwkeurig te kijken naar de aard van de vragen. Het mag namelijk niet zo zijn dat de kandidaten onder hoge tijdsdruk simpelweg de antwoorden uit het beschikbare materiaal moeten vissen. Wij denken er aan dat studenten over het algemeen meer tijd en ruimte nodig hebben om met de materialen te werken.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen wij als examinator echter alle kanten op binnen deze vorm van toetsing. Door zorgvuldig het beschikbare materiaal te selecteren en creatief om te gaan met de vraagstelling toetsten wij niet alleen het kennisniveau, maar ook de vaardigheid van de studenten.

Je hebt direct een toepasbaar plan voor de praktijk…

Om de student volledig te ondersteunen naar de eindkwalificaties zijn er na elke videoles MC zelftoetsingsvragen opgesteld. Deze vragen zullen ook random in het examen worden opgenomen, als MC of NC vraag. Lekker makkelijk nietwaar?

Alvorens het examen plaatsvindt worden gezamenlijk alle lessen herhaald ter opfrissing van de studie, ten einde een zo positief mogelijk resultaat te behalen van het af te leggen examen. De doelstelling is dat de kandidaat zijn leerstof direct met veel enthousiasme en parate kennis zal integreren in de praktijk.

Aan het eind van alle lessen vindt een laatste webinar plaats met een theorema, welke een handvat is voor het opstellen van een behandelplan.

Het behandelplan wordt gezien als eindscriptie, waarmee alle lesstof wordt vertaald naar de praktijk.

Na het maken van een behandelplan is de kandidaat vaak zo enthousiast over de opgedane kennis, omdat men daarmee direct een toepasbaar plan opgesteld heeft voor behandeling of coaching binnen de praktijk.

No Stress! Je bent online getraind en klaar voor een perfect advies en contact met je cliënt.

Daar gaat de dynamiek uiteindelijk om! Om jou en je cliënt.