Schrijf je nu in voor 6 mei en ontvang het gehele jaar gratis geaccrediteerde bijscholing t.w.v. 595 euro

logo

Opleiding Hormoontherapie

De HBO opleiding hormoontherapie

HCN biedt een 1-jarige vakopleiding tot Hormoontherapeut op HBO-niveau. Waar de lessen erop zijn gericht je bekend te maken met het therapeutisch werkveld, gaan we met het naslagwerk dieper in op de achtergronden van het hormoonstelsel. Samen met de lessen krijg je zo een goed beeld van de totale complexe wereld van een van de belangrijkste communicatieprocessen van ons lichaam: de hormoonhuishouding.

Naast de kennis en inzichten die je opdoet wordt je uitgedaagd om na te denken over je toekomstige client, wat je focus wordt in de praktijk en hoe je op een effectieve manier een businessmodel succesvol met jouw persoonlijke kwaliteiten in combinatie met je opgedane kennis kan gaan uitdragen.

 

DOELSTELLING?

Na het voltooien van de opleiding

VOOR WIE?

Wat maakt deze opleiding uniek:

Inhoud van de opleiding

Hormonale assen

Aan het eind van deze lesvideo heb je voldoende kennis over de communicatie van het hormoonstelsel, van de opbouw van verschillende hormonen en neurotransmitters, de werking ervan en hoe ze onderling samenwerken. Je leert basisprincipes, zoals hoe resistentie ontstaat en het belang van een goed werkend feedbacksysteem.

Programmering

De programmering van hormonen loopt van het moment van conceptie tot circa drie jarige leeftijd, dit noemen we de Post- en Prenatale Programmering en is een blauwdruk voor het aankomende leven en speelt een belangrijke rol bij chronische hormonale verstoringen. Deze kennis die je opdoet in deze lesvideo vormt de basis van je toekomstige Anamnese en geeft inzicht in de oorsprong van hedendaagse problemen als stress, Burn-out, Menstruatieproblemen, ADHD, Slaapproblemen, Insulineresistentie en zo meer.

Evolutie

In deze twee lesvideo's leer je vanuit de evolutie denken. Meer vanuit inzicht, dan vanuit kennis. Je ontdekt een wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen en analyseren van persoonlijke klachten, voortkomende uit de 'mismatch' met onze huidige leefomgeving.

Seksehormonen

In deze lesvideo ontdek je de wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen en analyseren van persoonlijke klachten, voortkomende uit de werking van het ritmische vrouwelijke hormonale systeem, welke in onze huidige leefwijze sterk onder druk staat. Kenmerken zoals overgangsklachten, PMS, PCOS, Endometriose en ongewenste kinderloosheid worden vanuit de oorzakelijke kern besproken.

Brein

In deze twee lesvideo's ontdek je de wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen en analyseren van persoonlijke hormonale klachten, voortkomende uit de werking van ons brein c.q. neurotransmitters in relatie tot mentale aandoeningen en gedragskenmerken.

Voeding

Aan het eind van deze 15 video’s over de kennis en de invloed van voeding op ons hormonale systeem zal de student meer inzicht hebben over de invloed van voeding en voedingsstoffen op ons hormoonstelsel.  Je ontdekt de wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen van persoonlijke klachten, voortkomende uit de uitwerking van een verkeerd voedingspatroon. Je creëert een ander gezichtspunt op gezondheid en ziekte.   Een prachtige documentaire, opgenomen in de natuurlijke leefomgeving van Rineke Dijkinga.

Insuline resistentie

Aan het eind van deze lesvideo zal de student in staat zijn meer inzicht te hebben in hedendaagse welvaartziekten. Je leert vanuit de evolutie denken. Meer vanuit inzicht, dan vanuit kennis. Je ontdekt een wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen en analyseren van persoonlijke klachten, voortkomende uit Insuline resistentie. En wil dit in de praktijk gaan toepassen. Je creëert een ander gezichtspunt op het ontstaan van o.a. metabool syndroom, Obesitas, Diabetes 1 en 2, hart-en vaatziekten en darmproblematiek.

Spijsvertering

Aan het eind van deze lesvideo over de kennis en de invloed van een goede spijsvertering zal de student meer inzicht hebben in de werking van stress, ph-waarden, enzymen en de opname van voedingsstoffen welke invloed heeft op de aanmaak van hormonen. 

Je ontdekt de wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen en analyseren van persoonlijke klachten, voortkomende uit een slecht werkend spijsvetreringsysteem. Je creëert een ander gezichtspunt op gezondheid en ziekte.    

  

Microbioom

In deze lesvideo ontdek je de wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen en analyseren van persoonlijke klachten, voortkomende uit de werking van het microbioom. Tot wel 95 procent van de hormonen die processen in ons lichaam sturen, wordt - al dan niet deels - gemaakt door darmbacteriën. Ook spelen darmbacteriën een belangrijke rol in het aanmaken van bepaalde neurotransmitters of geluk stofjes.

Circadiane ritme

Aan het eind van deze video over de kennis en de invloed van het circadiane ritme op ons hormoonsysteem zal de student meer inzicht hebben over de invloed van zeitgebers; licht, temperatuur en seizoenen. Je ontdekt de wetenschap Chronobiologie die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen van persoonlijke klachten met het inzetten van adviezen omtrent levensritme en levensstijl. Je creëert een ander gezichtspunt op gezondheid en ziekte.    

Suppletie

Aan het eind van deze video over de kennis en de invloed van suppletie op ons hormonale systeem zal de student meer inzicht hebben over de invloed van suppletie en voedingsstoffen op ons hormoonstelsel.   Je ontdekt de wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen van persoonlijke klachten met het toedienen van suppletie. Je creëert een ander gezichtspunt op gezondheid en ziekte.    

Fytotherapie

Aan het eind van deze video over de kennis en de invloed van geneeskrachtige planten en kruiden op ons hormoonsysteem zal de student meer inzicht hebben over de invloed van kruiden op het hormonale systeem en kan dit toepassen in de praktijk.  

Je ontdekt de wetenschap die zorgt dat je efficiënter bent in het behandelen van persoonlijke klachten met het toedienen van suppletie of verse kruiden. Je creëert een ander gezichtspunt op gezondheid en ziekte

EXAMEN en tussentijdse toetsing

Hoe zit dat met het afnemen van examens?

Openboekexamens zijn nog altijd een ondergeschoven kindje in de wereld van het examineren. Uit onderzoek blijkt dat veel kandidaten deze methode zien als een gemakkelijke optie waarvoor ze zich nauwelijks hoeven voor te bereiden. Vergissing!

Openboekexamens afnemen, blijkt namelijk een zeer waardevolle methode van toetsing te zijn. Als opleider zoeken wij hiermee namelijk een andere vorm van kennis.

Bij een gesloten examen wordt van de kandidaat een grondige beheersing van de leerstof verwacht. Hij of zij moet de relevante informatie korte tijd paraat hebben. Er is echter geen garantie dat de materie na het examen blijft hangen. Ook kan het moeilijk zijn om vast te stellen in welke mate de kandidaat de lesstof werkelijk beheerst.

Tijdens een openboekexamen moet de kandidaat snel zijn weg kunnen vinden in de beschikbare informatie. Door deze vervolgens toe te passen op nieuwe situaties, richt de student zich op een hogere orde van verwerkingsactiviteit. Daardoor toetsten wij niet zo zeer de parate kennis van een kandidaat, maar het vermogen om kritisch te denken en informatie te evalueren.

Op zoek naar de juiste vraag!

Kandidaten hebben in ieder geval een uitgesproken mening over deze vorm van toetsing. Over het algemeen zijn studenten minder gestrest voor een openboekexamen. Zij hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor deze variant. Studenten geven echter ook aan dat zij deze toetsen wel als moeilijker ervaren.

Als examinator is het zaak om nauwkeurig te kijken naar de aard van de vragen. Het mag namelijk niet zo zijn dat de kandidaten onder hoge tijdsdruk simpelweg de antwoorden uit het beschikbare materiaal moeten vissen. Wij denken er aan dat studenten over het algemeen meer tijd en ruimte nodig hebben om met de materialen te werken.

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan kunnen wij als examinator echter alle kanten op binnen deze vorm van toetsing. Door zorgvuldig het beschikbare materiaal te selecteren en creatief om te gaan met de vraagstelling toetsten wij niet alleen het kennisniveau, maar ook de vaardigheid van de studenten.

Je hebt direct een toepasbaar plan voor de praktijk…

Om de student volledig te ondersteunen naar de eindkwalificaties zijn er na elke videoles MC zelftoetsingsvragen opgesteld. Deze vragen zullen ook random in het examen worden opgenomen, als MC of NC vraag. Lekker makkelijk nietwaar? 

Alvorens het examen plaatsvindt worden gezamenlijk alle lessen herhaald ter opfrissing van de studie, ten einde een zo positief mogelijk resultaat te behalen van het af te leggen examen. De doelstelling is dat de kandidaat zijn leerstof direct met veel enthousiasme en parate kennis zal integreren in de praktijk.

Aan het eind van alle lessen vindt een laatste webinar plaats met een theorema, welke een handvat is voor het opstellen van een behandelplan.

Het behandelplan wordt gezien als eindscriptie, waarmee alle lesstof wordt vertaald naar de praktijk.

Na het maken van een behandelplan is de kandidaat vaak zo enthousiast over de opgedane kennis, omdat men daarmee direct een toepasbaar plan opgesteld heeft voor behandeling of coaching binnen de praktijk.

No Stress! Je bent online getraind en klaar voor een perfect advies en contact met je cliënt.

Daar gaat de dynamiek uiteindelijk om! Om jou en je cliënt.

Lees hier de normering en kwaliteitdoeleinden: Examenreglement Hormoon Community Nederland

JAARLIJKSE EVALUATIE

Na afloop van elke opleiding vragen we uiteraard graag naar de ervaring van onze studenten.

Van het meest recente studiejaar 2021-2022, waarvan de examens in januari en februari 2023 zijn afgenomen was de uitkomst van evaluatie:

De opleiding vond ik in zijn totaliteit:

  • 14% Uitstekend
  • 43% Erg goed
  • 36% Goed
  • 7% Matig

Schrijf je nu in voor de Digitale vakopleiding Hormoontherapie

Hoe gaan we te werk?

1

Leeromgeving
Je krijgt inlogcodes voor je persoonlijke leeromgeving waar je alle lesvideo onbeperkt kan bekijken. Je vindt hier ook de hand-out, toetsingsvragen en verdere onderbouwend lesmateriaal. Video’s van Rineke Dijkinga, ‘voeding en hormonen’ en van Veronique Prins, business coach voor therapeuten.

2

Rooster
Om overzicht in je studie te houden hebben we een rooster samengesteld. Het is dus niet mogelijk op de lesstof vooruit te lopen. Deze methode is voor gekozen om je gemotiveerd te houden en de lesstof goed inzichtelijk te krijgen en te kunnen voldoen aan de gewenst eind kwalificaties.

3

Q&A
Vervolgens wordt er na het plaatsen van de lesvideo 3 weken later op de dinsdag of donderdag avond een Q&A met de leraar georganiseerd. Je hebt zo ruimschoots de tijd om de lesstof (meerdere keren) te bekijken, te bestuderen en jezelf te toetsen. Vragen die je dan nog hebt kun je uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de Q&A aan ons studie begeleidingsteam toesturen en worden besproken met de desbetreffende leraar uit de lesvideo.

4

Webinars
We organiseren 5 live webinars per studiejaar, waarin we de inmiddels afgeronde lessen herhalen en een vertaalslag maken naar de praktijk. Op de eerste lesdag wordt de eerste welkomst Webinar gehouden van 10.00 tot 13.00 uur, waarin de leraren zullen worden voorgesteld en uitleg gegeven wordt over de opbouw van de opleiding. Jullie als studenten worden aan elkaar voorgesteld. En krijgen de studenten toegang tot onze Online Community. Daar ontmoet je afgestudeerd Hormoontherapeuten en mede studenten. Een Community waarin kennis wordt gedeeld en vraagstukken worden ondersteund.

5

Bijeenkomsten
Onze bijeenkomsten zijn niet verplicht en geven geen extra lesstof. We organiseren dit om de groepsdynamiek toch te kunnen waarnemen. Sommigen studenten hebben hier behoefte aan. Echter kunnen we met de huidige situatie niet in de toekomst kijken en houden we rekening met het feit dat garantie op deze bijeenkomsten is uitgesloten. Daarom worden deze dagen, als je ze hebt bijgewoond pas achteraf in rekening gebracht.

4 Extra bijeenkomsten per jaar

VOOROPLEIDING, DIPLOMA EN DE TOEKOMST

Vooropleiding
Medische basiskennis op HBO-niveau is vereist of kan tijdens de cursus worden voltooid. Geïnteresseerden zonder medische vooropleiding zijn welkom met de aantekening dat zij zonder medische basiskennis niet in aanmerking komen voor lidmaatschap van een branchevereniging, mits dit gewenst is.

Diploma
Na succesvol afronden van deze opleiding krijgen de deelnemers het vakdiploma Hormoontherapie. De opleiding Hormoontherapie is HBO geaccrediteerd door KTNO en is erkend door: MBOG,VBAG, LVNG, FAGT en BATC. Daarnaast wordt de opleiding geadviseerd door MBOG.

Toekomst
Na het voltooien van de opleiding kun je je nieuwverworven kennis en inzichten toepassen in de praktijk. Je hebt geleerd over de behandeling van chronische klachten, stress, depressies, ongewenste kinderloosheid, overgang en overgewicht. Voeding, suppletie, fytotherapie en circadiane ritme zijn tools die je leert waarmee je met je cliënt aan de slag kunt.

INVESTERING

De opleiding duurt 15 maanden en bevat 19 videolessen. De lesvideo’s duren gemiddeld 2,5 uur. Waarin lesstof verwerkt zit van ruim 6 uur, mochten we dit klassikaal bespreken.  Totale leeromvang: 1260 uur, inclusief Q&A’s, webinars en examentraining.

PRIJS

 

€ 3250  btw vrij

TIJD

Studiebelasting

WAT KRIJG IK?

  • KTNO 45 ECTS
  • MBOG 1337 SBU, 880 med. en 457 orth.
MBOG_beeldmerk[72]
KTNO-keurmerk

NIEUWE STARTDATA EN ROOSTER

LESDAGEN START 6 MEI

Videoplaatsingen
6 Mei, 3 Juni, 1 Juli, 9 September, 14 Oktober, 11 November, 9 December, 6 Januari 2024, 3 Februari, 2 Maart, 30 Maart, 27 April, 25 Mei, 22 Juni, 7 September; 

Q&A’s
Donderdagavond 19.30 uur
1 Juni, 27 Juni, 7 September, 13 Oktober, 9 November, 7 December, 4 Januari 2024 , 1 februari, 29 Februari, 28 Maart, 2 April, 21 Mei, 20 Juni, 12 september;

i.v.m. roosters leraren 27 juni’23 en 21 mei’24 op dinsdagavond.

Webinars
Zaterdag 10:00 – 13:00 uur
1 Juli, 14 Oktober, 13 Januari, 9 Maart, 14 September

Examentrainingen
Dinsdagavond 19.00-22.00 uur
19 september, 26 september, 3 Oktober 2024

Digitaal examen
Zaterdag 09.30-13.00 uur
5 oktober 2024

LESDAGEN

Videoplaatsingen

1e Lesdatum:
Lesvideo 1: Algemene begrippen

Lesvideo 2: Pre- en Postnatale Periode

2e Lesdatum:

Lesvideo 1: Evolutionair denken 

Lesvideo 2: Industriële revolutie

3e Lesdatum: 

Lesvideo: Vrouwelijke Hormonen

4e Lesdatum:

Lesvideo 1: Algemene kenmerken Brein

Lesvideo 2: 

Emoties, neurotransmitters, gliacellen

5e Lesdatum: 

15 films: Voeding en Hormonen

6e Lesdag:

Lesvideo: Insuline resistentie

7e Lesdag:

Lesvideo 1: Spijsvertering

Lesvideo 2: Microbioom

8e Lesdag:

Lesvideo: Schildklier

9e Lesdag:

Lesvideo: Circadiane ritme

10e Lesdag:

Lesvideo: Orthomoleculaire geneeskunde en hormonen

11e Lesdag:

Lesvideo: Fytotherapie

12e Lesdag:

Lesvideo: Endorfinesysteem

13e Lesdag:

Lesvideo Anamnese

14e Lesdag:

Lesvideo 1: Praktijkondersteuning

Lesvideo 2: Testen

 

Onze ONLINE COMMUNITY

LIDMAATSCHAP ONLINE COMMUNITY

Als student van de vakopleiding hormoontherapie heb je gratis toegang tot onze Community online. Hier kun je contact leggen met medestudenten uit je eigen groep of andere groepen. Hier worden opnames gedeeld van Q&A’s en Webinars , mocht je ‘iets’ gemist hebben, dan is alles terug te zien. Ook worden er extra webinars georganiseerd, intervisies, casusbesprekingen en succesverhalen uit de praktijk gedeeld. Wellicht vind je het leuk actief deel te nemen op ons Forum. Ook voor vraagstukken uit de praktijk of tijdens je studie zijn we dagelijks online. Dit platform is specifiek voor Hormoontherapeuten van HCN om onze kennis te bundelen en te versterken! Tijdens je studie, maar ook daarna. Neem alvast een kijkje! https://hormooncommunity.nl

Sluit je bij ons aan?

Overtuigd? Schrijf je dan nu in!