Heb je vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op  +31 627 47 2280

logo

Anita Admiraal, oprichtster Hormoon Community Nederland 

“Ik wil graag en bijdrage leveren aan het verminderen van het stigma rond hormonale aandoeningen, het verbeteren van een snellere toegang tot gerichte zorg en daarmee de kwaliteit van leven voor vele vrouwen verbeteren.”

Waarom een opleiding in Hormoonwetenschap?

“Ik heb ervoor gekozen om de opleiding hormonen te ontwikkelen vanwege een dringende behoefte die ik zelf ervaren heb. Als individu was ik gefrustreerd door het gebrek aan toegankelijke en begrijpelijke informatie over hormonen, en ik vond het moeilijk om passende hulp te krijgen. Ik merkte op dat veel therapeuten en artsen ook niet volledig op de hoogte waren van hormonale kwesties en de impact ervan op de gezondheid en het welzijn.”

“Het viel me op dat dit cruciale aspect van onze gezondheid vaak onderbelicht blijft in reguliere opleidingen, waaronder die voor huisartsen. Dit gebrek aan kennis kan aanzienlijke gevolgen hebben voor degenen die te maken hebben met hormonale onevenwichtigheden en gerelateerde problemen. Daarom besloot ik deze opleiding te ontwikkelen om mensen de kans te bieden om meer inzicht te krijgen in hun eigen hormonale gezondheid en om professionals in de gezondheidszorg de nodige tools en kennis te verschaffen om hun patiënten beter te kunnen helpen.”

“Mijn doel is om de kloof in kennis over hormonen te dichten, zowel voor individuen die hun eigen welzijn willen verbeteren als voor medische professionals die effectievere zorg willen bieden.”

“Met deze opleiding wil ik een bron van waardevolle informatie en educatieve hulpmiddelen bieden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om hormonale gezondheid beter te begrijpen en te beheren.”

MIJN PERSOONLIJKE ERVARING

Hoe is het zover gekomen?

“Op mijn 45e werd ik gediagnosticeerd met een burn-out, en ik schrok van de frequentie waarmee klachten worden afgedaan als ‘iets dat tussen de oren zit’. 

Ik bleek gewoon in de overgang. Echter mijn hormoonspiegels zijn nooit getest! En ik had bovendien niet de A-typsiche klachten, zoals pijnlijke borsten, concentratieproblemen en opvliegers. Ik ging me verder verdiepen in de materie hormonen en schrok hoe vaak klachten worden afgedaan als iets dat tussen de oren zit. Te weinig artsen en therapeuten zijn op de hoogte van hormonen en de gevolgen van hormonen die niet in balans zijn. En wat nog belangrijker is wat is de oorzaak van deze disbalans. Ik zocht het uit en deel deze inzichten graag verder, ik heb echter niet de brede kennis en zocht dus een team aan specialisten die bereid waren deel te nemen aan de opleiding en zo een hoge en brede kwaliteit aan kennisoverdracht te ontwikkelen”

Wat doet het platform Hormoon Community Nederland?

“Sinds 2010 hebben wij vanuit Hormoon Community Nederland al vele Hormoontherapeuten opgeleid en met zijn allen al duizenden mensen geholpen met hormonaal gerelateerde klachten. Het geven van opleidingen is onze core-business maar daarnaast doen we ook veel met cursussen, lezingen, blogs, evenementen, bijscholingen en coachingstrajecten.

Wij hebben veel geleerd over wat je in de praktijk écht verder helpt en wat niet. We weten bijvoorbeeld dat bepaalde standaard adviezen niet meer helpen en dat de hedendaagse consument al goed onderlegt is via internet alvorens ze bij je aankloppen.

Dat betekent dat de consument meer inzicht wil in zijn of haar klachten en dat vereist kennis. 

Contact met een échte kenner en weet waar hij of zij over praat is essentieel voor de optimalisering of herstel van hormonale klachten!

Bovendien geeft het je kracht als er een organisatie achter je staat, die nauw betrokken is bij het reguliere circuit. Bij door verwijzingen wordt je duidelijk serieuzer genomen.

Daarom hebben we de beste mensen geselecteerd om kennis over te dragen. Het kennisteam aan leraren en specialisten staan internationaal te boek als autoriteiten op hun vakgebied. Dankzij hen heeft Hormoon Community Nederland alle parate kennis over hormonen, hormoonverstoorders en hormonale klachten in huis.

Wil je serieus genomen worden? Dan wijst het platform de weg en beantwoord al je vragen.

https://hormooncommunity.nl

Wat is de noodzaak?

Te weinig artsen en therapeuten zijn op de hoogte van de invloed van hormonen en de gevolgen van een hormonale disbalans, terwijl hormonen juist de belangrijkste communicatiemiddelen in ons lichaam vormen. Dit verklaart waarom medicijnen niet altijd het gewenste effect hebben en bepaalde diëten averechts kunnen werken. Er is nog veel terrein te winnen, en daarom heb ik acht jaar geleden de Hormoon Community Nederland opgericht, met als doel een breder draagvlak te creëren. ‘Hormonen worden te vaak over het hoofd gezien. Het is aan mij om daar verandering in te brengen.’

“Ik geloof in de kracht van collectieve kennis en samenwerking om een diepgaand begrip van hormonen te bevorderen.”een toekomst waarin hormoonkennis en -bewustzijn een positieve impact hebben op individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. In een specialisatie van Hormoonwetenschap liggen onnoemelijk veel carrière kansen die nog onbenut zijn! En de samenleving zit te springen om jouw hulp.


Volgens cijfers van het CBS:

  •  1 op de 5 koppels zijn ongewenst kinderloos.
  •  14% van de Nederlander boven de 20 jaar kampt met ernstige klachten van overgewicht.
  • Van de  12 tot 16 jarigen in Nederland zegt 8 procent slaapproblemen te hebben gehad, van de 40 tot 50 jarigen is dit 19 procent, van de 75 plussers zelfs 28 procent.
  • Tussen de 5 en 10% van de vrouwen heeft last van PCOS: het PolyCysteus Ovarium Syndroom. Dit is een vervelende aandoening als je zwanger wilt worden, omdat de eisprong vaak uitblijft. Hierdoor ben je vaak minder of helemaal niet vruchtbaar.
  • PMDD, oftewel PreMenstrual Dysphoric Disorder. Een ernstige aandoening die je leven totaal op je kop kan zetten. Maar liefst één op de twintig vrouwen krijgt ermee te maken, vaak zonder dat ze het zelf weten.
  • In Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen tussen  de 18 tot 64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie. Elk jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar hebben de grootste kans op een depressie.
  • 1 op de 10 mensen heeft een schildklieraandoening, deze mensen lopen vaak jaren met vage onbegrepen klachten.
  • Jaarlijks ervaart 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn out klachten en symptomen. De huidige werkzame beroepsbevolking bestaat uit ca. 8,3 miljoen mensen, dit betekent dat circa 1,3 miljoen mensen te maken hebben met burn out gerelateerde klachten. 

 

HORMOON COMMUNITY NEDERLAND

MISSIE

Onze uiteindelijke ambitie is om een positieve maatschappelijke verandering teweeg te brengen door de impact van hormonen volledig te begrijpen en aan te pakken. We willen bijdragen aan het verminderen van het stigma rond hormonale aandoeningen, het verbeteren van de toegang tot zorg en het bevorderen van gezonde hormonale balans voor een betere kwaliteit van leven.Met deze missie willen we de Hormoon Community Nederland positioneren als een vooraanstaande autoriteit op het gebied van hormoonwetenschap, waar mensen samenkomen, leren, groeien en bijdragen aan een gezondere samenleving.

Anita Admiraal, oprichtster Hormoon Community Nederland